top of page

Ik ben er voor
kinderen en jongeren

zodat zij kunnen
zijn wie zij zijn.

En voor hun ouders...

17.png
Hoogbegaafdheid, Spiegelen, Gezin

LoveKeepers &
TruthTellers

Elk kind vertelt met zijn gedrag, met zijn ‘zijn’, wat hij of zij nodig heeft.

Vaak zonder woorden.

Hierdoor is het niet altijd gemakkelijk om je kind te begrijpen. Maar wanneer je je ervan bewust bent dat het zo werkt, dan merk je dat het klopt.

Met handvatten en inzichten ‘versta’ je elkaar weer als ouder en kind en komt er rust.

Ik ben er voor kinderen die hun ouders graag dingen willen laten weten en voor ouders die vragen hebben over hun gevoelige en hoogbegaafde kind. Ik ben er voor gezinnen waar de leden ervan voelen dat er iets is, zonder dat ze er zelf de vinger op kunnen leggen.

Vaak maken ze zich zorgen en weten ze niet hoe het verder moet.

Maar dat er iets moet gebeuren, dat weten ze wel.

Ik ben er niet om kinderen specifieke sociale vaardigheden of (meta)cognitieve

vaardigheden aan te leren. Daarvoor zijn er andere coaches. De vraagstukken waar ik graag mee werk komen van dieper. Ze komen vanuit de behoefte van kinderen en ouders om elkaar te vinden, om elkaar te begrijpen.

Vanuit liefde en gelijkwaardigheid ga ik met jullie in gesprek. Soms met het kind, soms met de ouders, soms met beiden. Ik voel aan wat er speelt en geef daar woorden aan. Dat maakt dat er ruimte komt en meer wederzijds begrip. En vooral: innerlijke rust.

De kinderen die nu opgroeien hebben vaak een innerlijke belevingswereld waar ruimte voor nodig is. Ze zijn nieuwsgierig, willen snappen hoe het leven in elkaar zit. En het gebeurt regelmatig dat dit ook bij ouders oud zeer raakt of processen op gang brengt.

Dat zijn momenten waarop ik jou en je kind bijsta.

Met luisteren, duiden en suggesties om een volgende stap te kunnen zetten.

Begeleiding, Samenwerken, Gezinsdynamiek, Therapeut

GetTogether &
ReCharge

Testimonial bloom
“Eline heeft nu een jaar geen buikpijnen meer. Wonderlijk en zo dankbaar! Eline heeft een rugtas gevuld met tools en ook wij weten wat we kunnen doen om haar (en onszelf) te helpen. Het is super werken met Kris!”

Disclaimer: MOXIE&SAM - Kris Korzelius - is geen arts en verwijst bij lichamelijke klachten door naar de daarvoor bestemde reguliere zorg. De interventies zijn met name gericht op het versterken van het zelfbeeld wat psychische verlichting geeft, waardoor lichamelijke klachten mogelijk verminderen. De inhoud van de sessies met de jongeren wordt op geen enkele wijze gedeeld met ouders/ verzorgers, mits hier een dringende aanleiding voor is. 

bottom of page