top of page

PRIVACYBELEID

Moxie&Sam respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Moxie&Sam heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Moxie&Sam.

Delen met derden
Moxie&Sam zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden na uitdrukkelijke toestemming en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

SSL-verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Moxie&Sam gebruik maakt van een SSL-certificaat. De gegevens worden gemaild naar Moxie&Sam, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 
Moxie&Sam kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Moxie&Sam en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Moxie&Sam verstrekt.

  • Bij Moxie&Sam kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam

  • Je adresgegevens

  • Je telefoonnummer

  • Je e-mailadres

  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

 

Moxie&Sam verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Moxie&Sam je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans betreffende het afnemen van diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Moxie&Sam. En over nieuws en inspiratie als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Moxie&Sam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bovendien zorgt Moxie&Sam voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d..

Moxie&Sam maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Google Analytics
Moxie&Sam maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan Moxie&Sam.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Moxie&Sam heeft hier geen invloed op.

Moxie&Sam heeft Google geen toestemming gegeven om via Moxie&Sam verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Moxie&Sam gebruikt Active Campaign voor het versturen van e-mails. Als je bijvoorbeeld een e-book aanvraagt, komen je gegevens terecht bij deze externe partij. Active Campaign houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Ook wordt gewerkt met labels. Daardoor is het mogelijk om e-mails naar een bepaald deel van de mailinglijst te sturen.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar dit e-mailadres. Moxie&Sam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Disclaimer
Moxie&Sam is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Vragen?
https://www.moxieandsam.com is de website van Moxie&Sam, eigenaar Kris Korzelius. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71999108. E-mail adres: contact@moxieandsam.com.

bottom of page